MindenGyerek 2009

A MindenGyerek 2009 előadásainak listája

1. nap
január 19. hétfő
10:00
Rauh Edit, Szelényi Zsuzsanna Nyitó Előadás
január 19. hétfő
11:00
01 Liddle, Matthew, Bányai Sándor Tanítani a taníthatatlant? – Bevezető workshop az élménypedagógiai sávhoz
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
02 Bodor Tamás, Debreczy Márta A hazai gyermek és ifjúsági munka szakmafejlesztési irányai
03 Nagy Anita – Balog Edina Anna, Ker������nyi Mária, Varga Gabi, Tóth László Vigyázat, nem harap!!! – saját élm��nyre épülő oktatás, és alternatív kamaszfoglalkoztatás
04 dr. Katonáné dr. Pehr Erika, Korintus Mihályné dr. A korai gyermekkor, avagy szakmafejlesztések a gyermekek napközbeni ellátása terén a UNICEF Jelentés kapcsán
05 Hoffmann Kriszta, Kovács László – Fiatalok Kultúrális Szövetsége (FIX) Ifjúsági Egyesület Környező világ – Múlt öröksége
06 Csányi János, Mátyás Attila; Szalavári Andrea homoludens.hu: oktatás+játék = A kötelező is lehet szórakoztató!
07 Otthon Segítünk Alapítvány, Lukács Anikó, Lehőcz Monika Szülőktől szülőkig – a megélt élményeken alapuló önkéntesség hatékonysága
08 Galambos Rita, H��mori Zoltán vagy Takács Viktória Közöd? Mire és kinek j�� a fiatalkori önkéntes tapasztalat?
09 Vályi Réka, Bass László Az Országos Autizmus Kutatás projekt bemutatása; Amit tudunk, amit nem…az értelmi fogyatékos gyermekek szolgáltat��sokhoz való hozzáférése
11 Simonyi Gyula, Baráth Norbert Családtervezési kompetencia nevelés: már kora kamaszkortól a fiatalok életsikerének egyik kulcstényezője
12 Kovács Nikoletta „Egy játék százat csinál!” játékkitalálás, játéklétrehozás, játékalkotás, avagy a játék körülményeinek és feltételeinek változtatása
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 IRM – Országos Bűnmegelőzési Bizottság Sikeres bűnmegelőzési programok, amelyek óriáslépéseket tettek, de nem kaptak megérdemelt figyelmet.
14 Jávori Ildikó, Reményi Tamás Amikor a farkast hozzák hírbe – Hiperaktívak napi 25 órája
15 K����műves Ágnes Csal��di csoport konferencia
16 Papp Krisztina, Mércse István Ki segíthet még a segítőnek?
17 L. Ritók Nóra Hátránykompenzáció a vizuális nevelés segítségével (Hogyan segítsük a kifejező rendszer felépítését annál, akinél ez nagyon hiányos?)
Ebédszünet 12:30 – 14:00
Fakultatív programok az ebédszünetre:
* 12.40-től 13.10-ig – Liddle, Matthew könyvbemutatója – Harmónia terem
* 13:20-tól Kovács Márta: A Budapesti Művelődési Központ ajánlata a szabadidő hasznos eltöltéséhez című előad��sa – Harmónia terem
* 13.30-tól Gáspár Károly emlékfilm – Konferencia terem.
január 19. hétfő
14:00
01 Peer Krisztina, Hegedűs Ibolya ��lménypedag��giai csoport pszichiátriai betegeknek
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
02 Kane Lamine, Seghatoleslani Milán, dr. Majár János A fiatalok és MEP; A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat felkészítő képzése, mint mintaprojekt bemutatása
Megjegyzés: Az Év Gyermek és Ifjúsági mintraprojektjei
03 Balogh Anik��, Taller Marietta, Vass Andrea Gyermekönkormányzatiság 12 éve Alsómocsoládon, gyermekönkormányzatok a Dél-Dunántúli Régióban és ezek kapcsolódása az országos hálózathoz
05 Kalmár Judit, Orosz Andrea Az inform��ció jelentősége az értelmi és halmozottan fogyatékos, valamint az autista embereket nevelő családok és az őket segítő emberek számára; A Fecske program tapasztalatai a fogyatékos gyerekek családjainak segítésében 2/1
06 Juhász Zsuzsanna, Géczi Zoltán, Skaliczky Dávid Kalandpedagógia ��s a középiskolások szoci��lis kompetenciáinak fejlesztése
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
07 Huszár György, Golovanova Bea, Sárfalvi Judit Tapogató-Zoo; Áloméj az állatkertben; A Fővárosi Állat- és Növénykert pedagógiai szolgáltató szerepe
08 N��meth Csaba Kard és koszorú – jelképek és önazonosság
09 Kiss Ágnes, Malatinszky Ákos, Varga János Az ezerarcú t��borozás három arca 2/1
10 Gazsiné Oláh Anita, Király Henrietta, Szitáné Mócsány Zsuzsanna Gyerekesély programban Szécsényben
11 Novák Julianna – Szülősuli Hogyan mondjam el neked?
12 Bányai Sándor, Kovács Nikoletta „Fegyvertelen Játsz��t��rs” – Ját��kkal az erőszak megelőz��sért a paneliskolától az elitgimnáziumig. Agresszió megelőző program iskolai közösségek számára, a tanulók, a pedagógusok, az intézmény és a szül��i kör egy��ttműködésével.Tervek és tapasztalatok
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 IRM – TÁMOP 5.6. Projektiroda Az erkölcsi vesz��lyzónába került gyermekek hatékony megsegítése – Működjünk együtt az IRM TÁMOP 5.6.2 bűnmegelőzési kiemelt projekt kidolgozásában.
14 Juhász Péter, Baczoni-Oláh Dóra Miben segíthet egy alapítvány a rászoruló családoknak…
15 Jaksi Timea, Szil��gyi Ferenc 1.Ötlet-Lehetőség-Eredmény
16 GYITOSZ Farkas Imre, Dr. Payrich Mária Gyermek v��lság a válsában! Csoportos gyermek öngyilkosság kérdése.
17 L. Ritók Nóra Alkotni jó! A biztos sikerélmény megszerz��sének trükkjei a vizuális nevelésben.
január 19. hétfő
16:00
01 Léb Zsuzsa, dr.Györgyi Erzsébet,Zorkóczy Éva,Gattyán Ágnes, Csézli Lukács Örökségünk a játék
02 Monostori Éva Mi Mag-unk! – Gyermek és ifjúsági ház létrehozása és működtetése civil közösségek összefogásában.
Megjegyzés: Az Év Gyermek és Ifjúsági mintraprojektjei
03 Csóka Eszter, Székely Andrea, Csorba Judit – Kabóca Bábszínház, Veszprém Kabóca Házik���� – egy hely kicsikre hangolva! Napra, nap- bábszínházi előadás 0-3 éves korig
04 Pataki Éva, Iring Zoltán Kikényszerített segítés – segít��i munka kötelezett kliensekkel
05 Orosz Andrea, dr. Gazsi Adrienn A Fecske program tapasztalatai a fogyatékos gyerekek családjainak segítésében; Ne Hagyd Magad! – antidiszkrimin��ciós jelzőrendszer bemutatása – 2/2
06 Tóth Barna, Kroóné Környei Szilvia Készség,- képességfejlesztés és beilleszkedési konfliktusok kezelése a mozgás segítségével – Challengeland Kalandpálya
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
07 Krsztovicsné Nagy Irén Állatos játékok kicsiknek és nagyoknak
08 Simonyi Gyula, Zsoldos Erzsébet Mire érett�� válik a fiatal, már elrontotta az életét? Öko-történelem performance: hogyan került����nk a jelen globális v��������lságba – és a kiút, az időcsapdák elkerülése
09 Malatinszky Ákos, Kiss Ágnes, Varga János Az ezerarcú táborozás három arca 2/2
10 Berki Judit Mi lesz bel����led gyerek, hogyan segítsünk Neked?
11 Schád László, Sch��dné Zámolyi Judit – Schád Edina Készségfejlesztés és identitás
12 Pölös Annamária , Makai Kata Nem pázsitot nevelünk, hanem gyerekeket – Tanítási órán használható játékok, játékos tanítási órák, tanító játékok, ját��k az oktatásban
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 Szabó András, Magócsi Tímea, Gyenge Lóránd Akik magukban hordozzák a ments��get… Beszélgetés azokról a fiatalokról, akik szinte naponta ütköznek a környezetükkel
14 Dr. Budai Ágnes, Vidák Annamária Cigány, vagy csak annak l��tszik?
15 Gruber Andrea Mit csinálunk mi a ‘rossz’ gyerekekkel a Pressley Ridge-nél? Egy hat��kony rendszer a magatart����s kezelésére és fejlesztésére nehezen kezelhető gyerekeknél. Elmélet és tapasztalatok.
16 Ligeti György Iskolai agresszió és szervezeti kultúra
17 Grosch Nándor Filmkészítő szakkör gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek
18 Szabó Gábor Szenvedélyeink Kertje – interaktív kiállítás és work-shop – a művészetről és a prevencióról… –
2. nap
január 20.kedd
09:00
01 Borsa Kata, P��l Kálmán Vándor Vurstli játékok, a régi vásári mutatványos hagyományok újáéledése rendezvényeken, fesztiválokon
02 Mobilitás Orsz��gos Ifjúsági Szolgálat, Földi László, Letenyei Márta, Bencze Hajni, Ruska Mónika Mobilitás – ifjúsági szakmafejleszt��s, képzés és a Fiatalok Lendükletben Program (EU)
03 Pappné dr. Kiss Irén, Nánainé Kozári Erika Subvenio – Segítségedre sietek
04 Agnes Szanto-Feder, pszichológus, Franciaorsz����g Kompetencia-viták a nagyvilágban
05 Fodor Éva, Valik Sándor Roma gyerekek integrációja, az iskolai szociális munka eszközeivel
06 Liddle, Matthew Tengeralattj��ró ��� vagyis az élm��nypedag��gia története
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
07 Beke Pál Ifjúsági házak egyesületi kézben
08 Nagy Zsóka Egysz��lős kr��zisek kezelése
09 Pásztor Viktor Istvánné, Habalin Csilla; Balogh István; Balogh Istvánné; Hirskó Renáta Erdei iskola kicsit MÁSHOGY
10 Szomor Éva Pályázat a Biztos Kezdet Programokra
11 Lovas Zsuzsa, dr. Jánoskúti Gyöngyvér Kortárs mediátorok képzésének tapasztalatai
12 Bányai Sándor, Kovács Nikoletta Románok, romák, zsidók, magyarok, vietnámiak, k��naiak… Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés megjelenése az iskolai kult��rában és környezetben
Megjegyzés: Kalandok és Álmok s����v
13 Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal:, dr. Perger Orsolya – Áldozatsegít�� Szolgálat osztályvezetője, dr. Török Nóra – Jogi Segítségnyújtó Szolgálat ügyintézője, dr. Szabó András – pártfogó felügyelő „Bört��nben az apukám!” Az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő-, Jogi Segítségnyújtó- és Pártfogó Felügyel��i Szolgálatának tevékenységét bemutat�� interaktív esetelemzés
14 Varga M. Bea, Botár Béla, Révész Magda, Szebényi Csilla Érdekek, karrierutak és ellenjátszmák lehetőségei a magántanul��vá vál��sban – pódiumbeszélgetés
15 Kulcsár György, Hermanovszki Szilvia Erőszak az iskolában – (Ki)útkereső program a magatartási problémák kezelésére
16 Fehér Be��ta Egyedül nem megy – avagy jó gyakorlatok a drogproblémák kezelésében
január 20.kedd
11:00
01 Nagy ��dám dr.-ISZT, Földi László – Mobilitás Ifjúságügy – módszertani (��n. kapcsos) könyv az ifjúsági szakmához
02 Diákközéletért Alapítvány, Debreczy Márta Gyermekjogi Cselekvési Terv 2010-2011
03 Mikl��si Balázs, Budakeszi úti utógondozó: Szendrey István, Béke gyo: Horváthné Kovács Éva ��s Oláh Bódi Éva Élménypedag��giai foglalkozások fővárosi gyermekotthonokban
Megjegyzés: ����lménypedagógiai s��v
04 Dr. Kenderfi Miklós Hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációjának új kihívásai
05 Jasku Henrietta, Jámbor Csilla Konfliskuskezés csoportos módszerekel roma gyerekek k��rében
06 Bálint Simon, Szabó Gábor Kalandterápiás tapasztalatok – mit kínál a magyar ugar?
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
07 Szabó István Ifiház működtetés civilként Hajdúnánáson
08 Pápa Ágnes Közösségépítés környezetvédelmi programok segítségével
09 Fülöp Dániel / Takács Péter, Takács Péter Ü T K Ö Z E T – Küzdelem magammal, másokkal és az anyaggal,avagy az interaktív tábla használata az egészségnevelés területén.
10 Brunda Gusztáv, Kun Zsuzsa, Kalmár Ildikó Kerek asztal beszélgetés a gyerek esély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozásáról
11 dr. Kovács Orsolya Ágota, dr. Győrffy Zsuzsanna, dr. Rajzinger Ágnes, dr. Retkes Zita Ki v����������di a gyermekek alapvető jogait? alcím: Az ombudsman mint gyermekjogi kül��nbiztos
12 Veressné Kovács Éva gyógypedagógus-pszichopedagógus-drámatanár Kisgyerekkori fejlesztés – A részképességek célzott fejlesztése a j��téke eszközeivel, játékos formában óvodás- és kisiskoláskorban
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal:, Bak Zoltánné – pártfogó felügyel��, dr. Kertész Zsuzsanna – Áldozatsegítő Szolg��lat osztályvezetője, dr. Schirger György – Jogi Segítségnyújtó Szolg��lat osztályvezetője „Egy autófeltörés következm����nyei” Az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő-, Jogi Segítségnyújtó- és Pártfogó Felügyelői Szolgálatának tevékenységét bemutató interaktív esetelemzés
14 Szikulai István, Áncsán Aranka, dr.Dorsics Orsolya, Figula Mariann, dr.Mátay Katalin, Tóth Ferencné, Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben- (2007- évi) nyertes projektek bemutatása
15 B. Aczél Anna A fiatalok agressziója
16 Boglacsik Timea Audio-vizuális drogprevenciós foglalkozás
Ebédszünet 12:30 – 14:00
Fakultatív programok az ebédszünetre:
* Vándor Vurstli játékok és a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány terápiás állatai
január 20.kedd
14:00
01 Gaál Györgyi, Farkas Márti, Ga��l Zoltán A rehabilitációs állatokkal végzett kezel��sek lehetőségei a fejlesztések folyamataiban
02 Szebenyi Marianna, Kiss Andrea, Simon Imre Az agressziómentes világért! Fiatalok és gyerekek emberi jogi nevelése nem-formális m��dszerekkel a Kompasz és Compasito k��zikönyvek alapján 2/1
Megjegyzés: A program folytatódik a következő blokkban
03 Kormos Piroska – Pince, Csalagovits Zóra – Cseresznye, Magyar Gergő – Érd, Schmidt Richárd – Zifi, Szabó G����bor – Iránytű, BIIRSZ Beszélgetés – Ifjúsági irodások Budapesten
04 dr. Bíró Endre, dr. Kovács Ervin, Bíró Kata Agresszió az iskol��ban-és a jog? 1.
05 Veressné Kov����cs Éva Hártány kompenzáció és konfliktuskezelés drámapedagógiai módszerekkel
06 Kovács Nikoletta Élménypedagógiai foglalkozások megvalósítási lehetőségei általános iskolai keretek k��zött
Megjegyzés: ����lménypedagógiai sáv
07 Beke Márton, Ditzendy Károly Arisztid, D. Frank Mariann, dr. Kiss Lilla (HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ) Közösség-érték-háló
08 Földesi Dóra (Környezet)tudatos vásárlás – A vásárl�� lehetőségei és felelőssége
09 dr. Hűvös Éva pszichológus, Ács Éva pszichológus, Weiler Katalin szociológus Ha az embernek van türelme… Párbeszéd egy készülő filmről
10 Kokas Éva Változó körülmények, új lehetőségek! A győri Gyermekek Háza 2009-ben!
11 Nagy Zsóka Családi mediáció a gyermekek érdekében
12 Besnyi Szabolcs Gyerektáboroztatás: Tapasztalatok ��s gyakorlati ötletek 6000 gyerek, 15 év és 40 tábor távlatából
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 Kothencz János ÁGOTA orsz��gos kutatás, a családból kiemelt gyermekek és fiatalok körében, egy kísérleti pedagógiai program szolgálat��ban
14 Mózes Ernőné, dr.Gyurkó Szilvia, Rév��sz Magda, dr. Kassai Tamás, Oláh László, Sonkoly Zsuzsanna, Biró Dániel, Kopf Katalin SEBEK – Gyermekbántalmazás témaköre
15 Sarmento Patricia Életvezetési program h��trányos helyzetű gyerekekkel Lisszabon egy külvárosában.
16 Miklósi Balázs Drogprevenciós kortársseg��tő tréning gyermekotthonos fiataloknak
január 20.kedd
16:00
01 Vass Nikolett, Nagy Gábor A Bátorság próbája
Megjegyz������s: Élménypedagógiai sáv
02 Szebenyi Marianna, Kiss Andrea, Simon Imre Az agresszi��mentes világért! Fiatalok és gyerekek emberi jogi nevelése nem-formális módszerekkel a Kompasz és Compasito kézikönyvek alapján 2/2
03 Pappné dr. Kiss Irén, Bálint Levente Lions Quest Egyszer mi is felnövünk – életvezetési és drogmegelőző program
04 dr. B��ró Endre, dr. Kovács Ervin Agresszió az iskol��ban-és a jog? 2.
05 Rózsa M��nika, dr. Rigler Ilona, Peer Krisztina Engem az ideges��t a legjobban… – Magatart����szavarok az osztályteremben – kutatási adatok és azok implikációi
06 Bányai Sándor, K��műves Zsuzsa ��lménypedagógia alkalmazási lehetőségei a felsőoktat��sban, a szakképzésben és a felnőttk��pzésben
Megjegyzés: Élm��nypedagógiai sáv
07 Z. Mezei Erzsébet, Hetényi Piroska Kreatív ifjúságért
08 Földesi Dóra Miért kell az, amire nincs sz��kségem? Mit okoz a túlfogyasztás?
09 Vincze Németh Éva, Vincze Tamás, Habán Zsuzsa Nézz körül – rendhagyó jelnyelvi óra
10 Schmidt Emese, Orbán Zoltán Madárbar��t kert/Fővárosi természetbúvár foglalkozások
11 Czippán Katalin, Dr. Fülöp Sándor Környezeti nevelés és a jövő nemzedékek jogai – A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szerepe, lehetőségei, tervei a környezeti tudatosság erősítése terén
12 Hazenauer Kinga, Kalocsai Dóra, Kov��cs Nikoletta, Lőke Józsefn����, Oroszné Pataki Fl��ra, Pályaorientációs játékok és gyakorlatok XVIII. kerületi hátrányos helyzetű gyerekek körében – a XVIII. kerületi Közmunka Egyesület és a Norvég Civil T��mogatási Alap pályázat tapasztalatai
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 Szollár Zsuzsanna, Dr. Dános Valér és Dr. Csendes László A gyermekvédelmi jelzőrendszer helye és szerepe a fiatalkori b����nözés megelőzésében. – Út a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés hatékonyabb végzéséhez.
14 Rajkort Ildik��, Balogh Be��ta, Horváth Vera, Mihály Blanka, Szarvák Mónika, Varga-Hegyi Eszter Mi a jobb a gyermeknek? – Tényleg jobb a gyermeknek? – kerekasztalbesz��lgetés az átmeneti gondozásba került gyermekek helyzetéről
15 Botár Béla Humanisztikus szemlélet az iskolában
16 Kortárs Segítő Műhely Alapítvány, Zelenák József Fiatalok a fiatalokért!
3. nap
január 21. szerda
09:00
01 Kormos Piroska EVS – European Voluntary Service/Együtt Vagyunk Sikeresek
02 SZMI Ifjúságkutatási Főoszt��ly, Bauer Béla, Domokos Vera, Molnár Zsuzsa, Pillók Péter, Szabó Ákos Magyar Fiatalok 2008
03 Horváth Tibor Hétmérföldes csizmában
04 L��szló Zsuzsa Persona Doll gyermek előítélet és konfliktuskezelő módszer
05 Páll Viktória Az innovatív módszerek a gyakorlatban, a 21. század pedagógiai elvárásai
06 S����vényházy Edit, Kispéter Andrea Élménypedagógia a bűnmegelőzésben, hosszút��vú iskolai projektek tanuls��gai
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
07 Demeter Irén Túrázás a Biblia történetei között
08 Dombi Krisztián , (Anthropolis), Kézdi Beáta (M��SZ), Újszászi Györgyi (Védegylet) és Jagodics Edit ZöFi A hazai globális nevelés legjobb gyakorlataiból: Az Anthropolis, MÖSZ, Védegylet és ZöFi szervezetek beszámolói iskolai szemléletformáló tevékenységükről
09 dr. Simó Judit, Kovács Zsuzsanna, ��szi Tamásné, Mahlerné Köfner Anikó, Schenk Lászlóné Mama, ez itt ember vagy állat? – Autizmussal él������ és más speci��lis szükségletű személyek kommunikációja
10 Krémer András Alternatív vitarendezés az oktatásügyben
12 Kiss Anett, Szabó Zsuzsanna, Pánczél György, Hankó Franciska Önkéntes animátorok hosszú t��vú képzése, záróprojektjeinek bemutatása és a képzés hatása
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 Dátán Attila Szülők Iskolája
14 Mórucz Lajosné A VÁLSÁGTERHESEKET SEGÍTŐ GÓLYAHÍR EGYESÜLET MUNKÁJA
15 Ne Bánts Világ! Alapítvány, Pregunné Puskás Gyöngyi -Páll Melinda – Dr Szilágyi Vilmos Iskolai szerepválallás a szexuális visszaélések és az iskolai agresszió elleni küzdelemben
16 HBSC kutatócsoport – OGYEI, Németh Ágnes, Örkényi Ágota, Kökönyei Gyöngyi, Várnai D��ra Serd����lőkor�� fiatalok eg��szsége és ����letmódja – a HBSC kutatás legfrissebb adatai
január 21. szerda
11:00
01 Tóth Julianna Reflexió, de hogyan?
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
02 Wootsch Péter Sokszínűs��g a cselekvésben – szakmai elvárások a települési ifjúsági munkában. Felismerések, tapasztalatok, javaslatok
03 Kárpáti Árpád, Scholtz Péter Tett-Hely – komplex szolgáltató hálózat
04 Mátóné Szab�� Csilla, Csatári Emese, Groska Éva Kikapcsolódás vagy feszültségoldás? Devianciák és ifjúsági szubkultúrák napjainkban; Az Észak-alföldi Region����lis Érdekvédelmi Fórum fejlesztése – Az észak-alföldi ifjúsági szervezetek hálózati térképe, egy szociológiai kutatás alapján
05 Horváth Katalin Az erőszak játszótere – kvalitatív kutatás egy komplex sz��nházi nevelési program kapcsán; Útközben – beszámoló a Káva KM budapesti DrámaDrom programjáról
06 Sőregi Viktória, Lohász Cecília Több mint játék – Szabadtéri játékok feldolgozása, kiértékelése gyerekekkel – bárki elkezdheti!
Megjegyzés: Élménypedagógiai sáv
07 Kulcsár Mihályné A t��plálkozás és az iskolai teljesítmény
08 Mérő Ágnes, Gulyás Sándorné T��rni és tanulni – gyerekekkel a talaj nyomában
09 Szemenyei Mariann, Szűcs Józsefné Integr��ciós pedag��giai program (IPR) jogi és pedagógiai háttere
10 Barth Anna Énélmény, Énkép, Énerő A gyermek az örömtől fejlődik. És a pedagógus?
12 Kiss Tamás A nem-szakrendszer csak ürügy – Korszerű, hatékony pedagógiai módszerek a mindennapokban, a nem szakrendszerű oktatás gyakorlata, készség és képességfejlesztés a bevezető, kezdő és alapozó szakaszokban
Megjegyzés: Kalandok és Álmok sáv
13 Regős Judit Beszéljünk róla – vita, veszekedés a gyerekek előtt
14 Bál�� Ottília, Rádiné Festő-Hegedűs Terézia, Vargáné Pozderka Terézia, Katonáné Újszászi Katalin Minőség és mennyiség kérdései – vér szerinti kapcsolattartás a nevel��szül��i ellátásban
15 Jankó Judit, Gergál Timea, Balatoni Anita, Takács Eszter A Magyarországi Iskolai Szociális Munkások és Egyes����letük bemutatkozása I.
16 Lelovics Zsuzsanna, Herczeg Anna, Töttösi Adrienn, Dobák Zita A gyermekek táplálkozása – kinek a felelőssége? Prevenció az asztalnál
január 21. szerda
13:00
01 Miniatúrák , (Farkas Gábor, Diósi Pál, Székely Levente, Szávai Ilona) Miniatúrák…
02 Csatári Emese, Márkus Gyula Pocoló, a mobil közösségi tér – Fesztivál a sártól a műf��ig
03 Nagy Szidónia Ifjúsági érdekképviselet jó példái; Pécs – Berlin
04 Tolácziné Varga Zsuzsanna, Szoboszlai Katalin, Varga István Doktori kutatások a gyermekvédelemben
06 Dr. Vásárhelyi Tamás, Elekes Éva A múzeum: elefántcsonttorony vagy a k��zoktatás szolgálólánya? Van középút?; Természettudatos magatartásra nevelés
07 Switzer Furugh Meséd (Mesélő Édesanyák), Lapozzunk együtt!
08 Orgoványi Anikó Természeti nevelés: tudomány és művészet, ráció ��s emóció, szelíd megismerési módszerek.
10 Ferge Sándor A szociális szövetkezet a halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásában
13 Switzer Raymond Hogyan befolyásolja a szülők egymással való kapcsolata a gyerekeik viselkedés��t és fejlőd����sét
14 Farkas Éva, Papp Edina, Tóth Tamás, Pálmai Éva Miből lesz a cserebogár! Kamaszparlament és Ifjúsági Innovációs Központ a Bükki Hegyháton
15 Jankó Judit, Nagyné Láng Judit iskolaigazgató Siófok,Sajtos József Iskolaigazgató Sereg��lyes,Sárkány Guláné iskolai szociális munkás,Tóth Réka KJF hallgató A Magyarországi Iskolai Szociális Munkások és Egyes��letük bemutatkozása II.cialis super active description